Úřední deska

Odbor územního plánování a stavebního řádu - Veřejná vyhláška - Změna termínu

Zveřejněno 23.5.2024

Stáhnout přílohu: vyhláška

Volby do Evropského parlamentu - Oznámení o době a místa konání voleb

Zveřejněno 23.5.2024

Stáhnout přílohu: oznámení

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Zveřejněno 21.5.2024

Stáhnout přílohu: oznámení

Odbor územního plánování a stavebního řádu - Veřejná vyhláška

Zveřejněno 9.5.2024

Stáhnout přílohu: vyhláška

Pozvánka na první zasedání OVK - Volby do Evropského parlamentu

Zveřejněno 9.5.2024

Stáhnout přílohu: pozvánka

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.- Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023

Zveřejněno 29.4.2024

Stáhnout přílohu: Porovnání kalkulace pro výpočet cen pro vodné a stočné 2023

Pozvánka za zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2024 dne 7.5.2024

Zveřejněno 27.4.2024

Stáhnout přílohu: Pozvánka

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023

Zveřejněno 24.4.2024
Stáhnout přílohu: návrh závěrečného účtu za rok 2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

Zveřejněno 24.4.2024
Stáhnout přílohu: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška

Zveřejněno 24.4.2024

Stáhnout přílohu: vyhláška

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024

Zveřejněno 19.4.2024

Stáhnout přílohu: informace

Rozpočtové opatření č.1/2024

Zveřejněno 19.4.2024

Stáhnout přílohu: ro č.1/2024

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7.-8. června 2024 

Zveřejněno 18. 4. 2024
Stáhnout přílohu: informace

Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška

Zveřejněno 10.4.2024

Stáhnout přílohu: vyhláška

VODOVODY A KANALIZACE dobrovolný svazek obcí

Zveřejněno 9.4.2024

Stáhnout přílohu: Pozvánka na 43. valnou hromadu
Stáhnout přílohu: Plnění rozpočtu za rok 2023
Stáhnout přílohu: Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Stáhnout přílohu: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Stáhnout přílohu: Návrh rozpočtu na rok 2024

Stáhnout přílohu: Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2029

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina - Závěr zjišťovacího řízení 

Zveřejněno 21.3.2024

Stáhnout přílohu: oznámení

Pozvánka za zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2024 dne 26.3.2024

Zveřejněno 15.3.2024

Stáhnout přílohu: Pozvánka

Nařízení Státní veterinární zprávy - Ukončení - mimořádné veterinární opatření

Zveřejněno 14.3.2024

Stáhnout přílohu: nařízení

Svazek obcí pro komunální služby - Valná hromada a hospodaření svazku

Zveřejněno 7.3.2024

Stáhnout přílohu: pozvánka na valnou hromadu

Stáhnout přílohu: návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2029

Stáhnout přílohu: návrh rozpočtu na rok 2024

Stáhnout přílohu: návrh závěrečného účtu za rok 2023

Stáhnout přílohu: zpráva auditora o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2023

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

Zveřejněno 28.2.2024

Stáhnout přílohu: oznámení

                                  akční plán

                                  koncepce

Nařízení Státní veterinární zprávy - mimořádné veterinární opatření

Zveřejněno 8.2.2024

Stáhnout přílohu: nařízení

Pozvánka za zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2024 dne 6.2.2024

Zveřejněno 30.1.2024

Stáhnout přílohu: Pozvánka

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy: stanovení místní a přechodné úpravy provozu

Zveřejněno 18. 1. 2023
Stáhnout přílohu: VYHLÁŠKA

                                  Schémata  

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

Zveřejněno 12.1.2024

Stáhnout přílohu: oznámení

Schválený rozpočet obce Horní Vilémovice na rok 2024

Zveřejněno 20.12.2023

Stáhnout přílohu: Rozpočet 2024 - Příjmy

                                  Rozpočet 2024 - Výdaje

Oznámení o přerušení dodávek el. energie v obci dne 23.1.2024

Zveřejněno 14.12.2023

Stáhnout přílohu: oznámení

Pozvánka za zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/2023 dne 12.12.2023

Zveřejněno 6.12.2023

Stáhnout přílohu: Pozvánka

Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování územního plánu

Zveřejněno 15.11.2023

Stáhnout přílohu: Veřejná vyhláška

Návrh rozpočtu obce Horní Vilémovice na rok 2024

Zveřejněno 12.11.2023

Stáhnout přílohu: návrh rozpočtu 2024 - příjmy

                                  návrh rozpočtu 2024 - výdaje

Záměr obce o prodeji nemovitosti

Zveřejněno 1.11.2023

Stáhnout přílohu: Záměr

Pozvánka za zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/2023 dne 7.11.2023

Zveřejněno 30.10.2023

Stáhnout přílohu: Pozvánka

Rozpočtové opatření č.7 /2023

Zveřejněno 13.10.2023

Stáhnout přílohu: ro č.7/2023

Pozvánka za zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2023 dne 12.9.2023

Zveřejněno 7.9.2023

Stáhnout přílohu: Pozvánka

Rozpočtové opatření č.6 /2023

Zveřejněno 29.8.2023

Stáhnout přílohu: ro č.6/2023

Výzva vlastníkům lesa - souše

Zveřejněno 1.8.2023

Stáhnout přílohu: Výzva

Záměr obce o prodeji nemovitosti

Zveřejněno 1.8.2023

Stáhnout přílohu: Záměr

Semináře ke kotlíkovým dotacím pro nízkopříjmové domácnosti

Zveřejněno 20.7.2023

Stáhnout přílohu: Seminář

Upozornění a výzva vodoprávního úřadu - sucho

Zveřejněno 20.7.2023

Stáhnout přílohu: Výzva

Veřejnoprávní smlouva s obcí Čechtín o zřízení společné jednotky požární ochrany

Zveřejněno 13.7.2023

Stáhnout přílohu: Smlouva

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Zveřejněno 13.7.2023

Stáhnout přílohu: Informace

                                   Seznam

Rozpočtové opatření č.5 /2023

Zveřejněno 13.7.2023

Stáhnout přílohu: ro č.5/2023

Pozvánka za zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/2023 dne 13.6.2023

Zveřejněno 1.6.2023

Stáhnout přílohu: Pozvánka

Oznámení o přerušení dodávek el. energie v obci dne 1.6.2023

Zveřejněno 15.5.2023

Stáhnout přílohu: oznámení

Rozpočtové opatření č.4 /2023

Zveřejněno 9.5.2023

Stáhnout přílohu: ro č.4/2023

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.- Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2022

Zveřejněno 2.5.2023

Stáhnout přílohu: Porovnání kalkulace pro výpočet cen pro vodné a stočné 2022

Pozvánka za zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2023 dne 9.5.2023

Zveřejněno 27.4.2023

Stáhnout přílohu: Pozvánka

Finanční úřad Kraje Vysočina - Veřejná vyhláška

Zveřejněno 20.4.2023

Stáhnout přílohu: Daň z nemovitých věcí na rok 2023

                                  Daň z nemovitých věcí na rok 2023

VODOVODY A KANALIZACE dobrovolný svazek obcí

Zveřejněno 4.4.2023

Stáhnout přílohu: Pozvánka na 42. valnou hromadu
Stáhnout přílohu: Plnění rozpočtu za rok 2022
Stáhnout přílohu: Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Stáhnout přílohu: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Stáhnout přílohu: Příloha ke zprávě o výsledku hospodaření za rok 2022
Stáhnout přílohu: Návrh rozpočtu na rok 2023

Stáhnout přílohu: Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2028

 

Informace o odpadovém hospodářství obce za rok 2022

 Zveřejněno 3.4.2023

 Stáhnout přílohu: Odpadové hospodářství za rok 2022

Schválený závěrečný účet obce za rok 2022

Zveřejněno 31.3. 2023
Stáhnout přílohu: Schválený závěrečný účet obce za rok 2022

Rozpočtové opatření č.3 /2023

Zveřejněno 9.3.2023

Stáhnout přílohu: ro č.3/2023

Pozvánka za zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2023 dne 14.3.2023

Zveřejněno 6.3.2023

Stáhnout přílohu: Pozvánka

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022

Zveřejněno 3.3.2023
Stáhnout přílohu: návrh závěrečného účtu za rok 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

Zveřejněno 3.3.2023
Stáhnout přílohu: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Zveřejněno 28.2.2023

Stáhnout přílohu: Informace

                                   Seznam

Svazek obcí pro komunální služby - Valná hromada a hospodaření svazku

Zveřejněno 23.2.2023

Stáhnout přílohu: pozvánka na valnou hromadu

Stáhnout přílohu: návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2028

Stáhnout přílohu: návrh rozpočtu na rok 2023

Stáhnout přílohu: návrh závěrečného účtu za rok 2022

Stáhnout přílohu: zpráva auditora o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2022

 

Rozpočtové opatření č.2 /2023

Zveřejněno 14.2.2023

Stáhnout přílohu: ro č.2/2023

Pozvánka za zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2023 dne 7.2.2023

Zveřejněno 27.1.2023

Stáhnout přílohu: Pozvánka

Informační kampaň Policie ČR - internetové podvody

Zveřejněno 26.1.2023

Stáhnout přílohu: Leták prevence 1

                                  Leták prevence 2

Rozpočtové opatření č.1 /2023

Zveřejněno 26.1.2023

Stáhnout přílohu: ro č.1/2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy: stanovení místní a přechodné úpravy provozu

Zveřejněno 16. 1. 2023
Stáhnout přílohu: VYHLÁŠKA

                                  Schémata  

         

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta republiky

Zveřejněno 16.1.2023
Stáhnout přílohu: oznámení

Výsledky voleb 1.kola volby prezidenta republiky ve volebním okrsku č.1 obce Horní Vilémovice

Zveřejněno 14.1.2023
Stáhnout přílohu: výsledky

Rozpočtové opatření č.6 /2022

Zveřejněno 12.1.2023

Stáhnout přílohu: ro č.6/2022

Veřejná vyhláška Kraje Vysočina o zveřejnění návrhu Aktualizace č.9

Zveřejněno 6. 1. 2023
Stáhnout přílohu: informace

Informace obcím o zřízení drive-in stanovišť a telefonní linky pro možnost hlasovat z domova

Zveřejněno 4. 1. 2023
Stáhnout přílohu: informace