Evangelický sbor

Evangelický sbor v Horních Vilémovicích se ustavil již roku 1783, dva roky po vydání tolerančním patentu. Vzniklo tak původní centrum evangelíků na Třebíčsku. Do Vilémovic se k bohoslužbám scházeli evangelíci z širokého okolí - od Kralic až k Jihlavě, od Velkého Meziříčí až k Moravským Budějovicům. Neváhali každý týden obětovat několik hodin usilovného pochodu možnosti účastnit se bohoslužeb. Později začaly vznikat v okolí kazatelské stanice patřící pod hornovilémovický sbor, ze kterých po čase vznikly samostatné evangelické sbory. V současné době má sbor 257 členů. V letech 2001 - 2010 byl farářem pan Leonardo Teca (původem z Angoly), který nahradil pana faráře Keřkovského. V letech 2013 - 2019 byl farářem pan Alois Němec. Sbor patří do horáckého seniorátu.

Administrátorem je nyní Mgr. Filip Boháč, kurátorkou je paní Bohuslava Koukalová.

Historie sboru je velmi podrobně popsaná v publikaci "Pamětihodnotné události církve evangelické v Horních Vilémovicích", kterou sepsal v roce 2000 pan Josef Brodský z Vilémovic. Publikaci si můžete přečíst zde (formát pdf). V publikaci je na 86 stranách popsaná nejen historie Vilémovického sboru, ale i historie protestantismu na Třebíčsku před a po tolerančním patentu.

kostel Horní Vilémovice.jpg kostel Horní Vilémovice vnitřní.jpg 08.jpg

Horní Vilémovice toleranční motlitebna

1719 prozrazené tajné bohoslužby v noci u svobodníka Nečase, 1721 zatčeni, 1734 hon na kacíře
9. 6. 1782 - vrchnostenský úřad v Třebíči schválil místo na modlitebnu, dokud nebude postavena, vyhlédnuta místnost v Odpovídalově dvoře, pastor bydlet v chalupě č. 11, pro učitele bludaři nějaký byt vyhledají
1783 bohoslužba v domě Jaši
1783 93 rodin HV /panství Velké Meziříčí, Třebíč, Brtnice, Puklice/, diskuse AV a HV
1784 kazatel z Uher Štěpán Wassrrheli, 1792 odešel, 1793 Jakub Theofil Štětina do 1795
1784 - 88 stavba chrámu /kámen skládaný na hlínu, trámy, šindel/
1789 kalich a patena od hraběnky ze Sedmihradska....
1794 fara u kostela /spory o pozemek/
1796 dva dukáty na opravu chrámu a fary
1799 zřízen hřbitov /neznámo kde/, na žádost katoliků zakázán, nový 1856
1804 splaceny dluhy ze stavby kostela
1804 mosazný pozlacený kalich - mládež sbírka
1812 kostel na větším díle nově šindelem pokryt
1812 dva zámožní mlynáři darovali novou kazatelnu a stůl Páně
1813 místo děravého nový bíl tažený ubrus na přikrývání stolu Páně
1813 darovaný dykytový šátek růžové barvy na přikrývání posv. nádobí
1814 darovaná cínová konev na víno
1815 bilý komrlůchový šátek
1817 mlynář Dobrovolný a jeho bratr dovezl truhláře Josefa Fabyho, aby pro jejich rodiny stolice udělal, zároveň pavlače přiopraveny a otáflovány
1817 kamenné dlažby kolem stolu Páně, dříve kdosi slíbil cihly, dohodnuto cihly pod lavice a chodníky
1885 důchodní Františka Prokopová odkázala na stavbu věže 1.OOO zl. /farář koupil domek/
1899 pokryt kostel cementovou křidlicí
1901 pokryta fara černým plechem
1902 postavena věž, plány stavitel Wolf v Třebíči, současně dva zvony, věžní hodiny z Čáslavi, rozšířen chór o jedno křídlo, nátěr stropu a rozšířeného chóru
1902 postavena za farou konfirmační síň pro mládež
1907 věnovala p. Kadlecová na malbu chrámu se sloupy s řeckými hlavicemi
1907 nová betonová dlažba, natřeny lavice a dveře
1909 postaven kostel v Třebíči
pomník Jana Husa před koslelem
1916 odebrán zvon Jeremiáš, odebrána měděná krytina věže a později i cínové píšťaly varhan
1919 založena kazatelská stanice Velké Meziříčí
1931 - 32 postavena nová fara, stará zbourána
2. svět. válka, odebrán druhý zvon
1946 oprava fasády kostela, její nátěr, vymalování vnitřku v kostele, elektrický pohon varhan
1973 oprava fasády kostela a fary, koupeno harmonium
1981 oprava ohradní zdi hřbitova, nová střecha márnice