V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální informace...

Evangelický sbor

Evangelický sbor v Horních Vilémovicích se ustavil již roku 1783, dva roky po vydání tolerančním patentu. Vzniklo tak původní centrum evangelíků na Třebíčsku. Do Vilémovic se k bohoslužbám scházeli evangelíci z širokého okolí - od Kralic až k Jihlavě, od Velkého Meziříčí až k Moravským Budějovicům. Neváhali každý týden obětovat několik hodin usilovného pochodu možnosti účastnit se bohoslužeb. Později začaly vznikat v okolí kazatelské stanice patřící pod hornovilémovický sbor, ze kterých po čase vznikly samostatné evangelické sbory. V současné době má sbor 257 členů. Farářem je od roku 2001 pan Leonardo Teca (původem z Angoly), který nahradil pana faráře Keřkovského. Kurátorkou je paní Lydie Cahova. Sbor patří do horáckého seniorátu. 
 
Historie sboru je velmi podrobně popsaná v publikaci "Pamětihodnotné události církve evangelické v Horních Vilémovicích", kterou sepsal v roce 2000 pan Josef Brodský z Vilémovic. Publikaci si můžete přečíst zde (formát pdf). V publikaci je na 86 stranách popsaná nejen historie Vilémovického sboru, ale i historie protestantismu na Třebíčsku před a po tolerančním patentu.

           

Horní Vilémovice toleranční motlitebna

 • 1719 prozrazené tajné bohoslužby v noci u svobodníka Nečase, 1721 zatčeni, 1734 hon na kacíře
 • 9. 6. 1782 - vrchnostenský úřad v Třebíči schválil místo na modlitebnu, dokud nebude postavena, vyhlédnuta místnost v Odpovídalově dvoře, pastor bydlet v chalupě č. 11, pro učitele bludaři nějaký byt vyhledají
 • 1783 bohoslužba v domě Jaši
 • 1783 93 rodin HV /panství Velké Meziříčí, Třebíč, Brtnice, Puklice/, diskuse AV a HV
 • 1784 kazatel z Uher Štěpán Wassrrheli, 1792 odešel, 1793 Jakub Theofil Štětina do 1795
 • 1784 - 88 stavba chrámu /kámen skládaný na hlínu, trámy, šindel/
 • 1789 kalich a patena od hraběnky ze Sedmihradska....
 • 1794 fara u kostela /spory o pozemek/
 • 1796 dva dukáty na opravu chrámu a fary
 • 1799 zřízen hřbitov /neznámo kde/, na žádost katoliků zakázán, nový 1856
 • 1804 splaceny dluhy ze stavby kostela
 • 1804 mosazný pozlacený kalich - mládež sbírka
 • 1812 kostel na větším díle nově šindelem pokryt
 • 1812 dva zámožní mlynáři darovali novou kazatelnu a stůl Páně
 • 1813 místo děravého nový bíl tažený ubrus na přikrývání stolu Páně
 • 1813 darovaný dykytový šátek růžové barvy na přikrývání posv. nádobí
 • 1814 darovaná cínová konev na víno
 • 1815 bilý komrlůchový šátek
 • 1817 mlynář Dobrovolný a jeho bratr dovezl truhláře Josefa Fabyho, aby pro jejich rodiny stolice udělal, zároveň pavlače přiopraveny a otáflovány
 • 1817 kamenné dlažby kolem stolu Páně, dříve kdosi slíbil cihly, dohodnuto cihly pod lavice a chodníky
 • 1885 důchodní Františka Prokopová odkázala na stavbu věže 1.OOO zl. /farář koupil domek/
 • 1899 pokryt kostel cementovou křidlicí
 • 1901 pokryta fara černým plechem
 • 1902 postavena věž, plány stavitel Wolf v Třebíči, současně dva zvony, věžní hodiny z Čáslavi, rozšířen chór o jedno křídlo, nátěr stropu a rozšířeného chóru
 • 1902 postavena za farou konfirmační síň pro mládež
 • 1907 věnovala p. Kadlecová na malbu chrámu se sloupy s řeckými hlavicemi
 • 1907 nová betonová dlažba, natřeny lavice a dveře
 • 1909 postaven kostel v Třebíči
 • pomník Jana Husa před koslelem
 • 1916 odebrán zvon Jeremiáš, odebrána měděná krytina věže a později i cínové píšťaly varhan
 • 1919 založena kazatelská stanice Velké Meziříčí
 • 1931 - 32 postavena nová fara, stará zbourána
 • 2. svět. válka, odebrán druhý zvon
 • 1946 oprava fasády kostela, její nátěr, vymalování vnitřku v kostele, elektrický pohon varhan
 • 1973 oprava fasády kostela a fary, koupeno harmonium
 • 1981 oprava ohradní zdi hřbitova, nová střecha márnice

 
 
 
 
 
-12